TIJMEN @ WOOFERMUSIC . NL     

  Pianoles en keyboardles in Ermelo  

Klik hier voor de pdf-versie
ALGEMENE VOORWAARDEN

PIANO- EN KEYBOARDLES WOOFER MUSIC 2022

 • Door je in te schrijven voor piano- of keyboardles op de website van Woofer Music, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zullen minstens 2 maanden van tevoren kenbaar gemaakt worden op de website van Woofer Music, en per e-mail en/of app aan de huidige leerlingen en/of ouders/verzorgers. Door ingeschreven te blijven, verklaart de leerling op de hoogte te zijn van de wijzigingen en hiermee akkoord te gaan. Indien de leerling niet akkoord gaat, dient hij/zij zich vóór de ingangsdatum van de wijzigingen uit te schrijven.
 • Lessen
  Pianolessen vinden wekelijks of om de week plaats, op een vaste (van tevoren afgesproken) dag en tijd. Een les duurt 30 minuten. Als je te laat in de les verschijnt, kan de eindtijd van de les niet opgeschoven worden.

 • Proefles
  Iedereen kan éénmalig een gratis proefles aanvragen via de website van Woofer Music. Het aanvragen en volgen van een proefles verplicht je niet tot het afnemen van verdere lessen.

 • Inschrijven
  Mocht je besluiten op pianoles te willen bij Woofer Music, kun je je inschrijven via het inschrijfformulier op de website van Woofer Music. Dit betekent niet automatisch dat er ook al direct een plek voor je beschikbaar is. De inschrijfdatum is de dag waarop jouw eerste reguliere les plaatsvindt. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 • Verhindering
  Mocht je niet naar les kunnen komen om welke reden dan ook, meld je je dan z.s.m. af via WhatsApp/sms/bellen (0641916886), e-mail of via het contactformulier op de website. Als je niet naar de les kunt komen (bijvoorbeeld vanwege een coronabesmetting) biedt Woofer Music je de gelegenheid om online alsnog de pianoles te volgen. Dit dient op hetzelfde moment plaats te vinden als je reguliere les. Welke mogelijkheden er precies zijn, is te vinden op de website van Woofer Music. Woofer Music is in geen enkel geval verplicht een les waarbij je verhinderd bent, op een eerder of later moment in te halen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, en na overleg met Woofer Music, kan een gemiste les worden ingehaald.
  Indien lessen vanuit Woofer Music niet doorgaan, zal er in overleg worden gezocht naar een geschikt moment om de les in te halen. Eventueel kan er ook aangeboden worden op de les online te volgen. In het uiterste geval kan er teruggave en/of verrekening van het lesgeld plaatsvinden. Bij bijzondere (tijdelijke) afwezigheid (b.v. zwangerschap, langdurige ziekte) kan er ook teruggave en/of verrekening van het lesgeld plaatsvinden. Hiervoor dien je contact op te nemen met Woofer Music om dit te overleggen.


 • Uitschrijven
  Hoewel je natuurlijk altijd persoonlijk kunt aangeven dat je wil gaan stoppen met de lessen, dien je dit ook altijd te doen via het uitschrijfformulier op de website van Woofer Music. De opzegtermijn van 30 dagen geldt vanaf het moment dat je via dat formulier de pianolessen hebt opgezegd. Je ontvangt hier altijd binnen 3 werkdagen (vakanties en feestdagen uitgezonderd) bevestiging van per e-mail.

 • Lestarief
  Het lestarief wordt jaarlijks in november voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar vastgesteld en is te vinden op de website van Woofer Music. Muziekonderwijs aan personen jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling vervalt aan het einde van het cursusjaar waarin de leerling 21 jaar is geworden. Het btw-percentage is 21%.

 • Betaling
  Het lesgeld wordt omstreeks de 25ste van de maand voorafgaand aan de betreffende maand geïncasseerd. Dit bedrag wordt berekend op basis van het totaal aantal lessen in het cursusjaar, vermenigvuldigd met het lestarief. Dit bedrag wordt vervolgens verdeeld over 12 maanden, zodat elke maand hetzelfde bedrag wordt afgeschreven. Als je niet via automatische incasso wil betalen, dien je zelf zorg te dragen dat het lesgeld op of vóór de uiterste betaaldatum is bijgeschreven op de rekening van Woofer Music.

 • Privacy
  In de privacyverklaring kun je lezen hoe Woofer Music omgaat met jouw privacy. Deze verklaring is te vinden op de website van Woofer Music.

 • Opnames
  Het is voor leerlingen (en evt. ouders, familie, vrienden etc. die bij de pianoles aanwezig zijn) niet toegestaan om foto's, video's of audio-opnames te maken zonder nadrukkelijke toestemming van Woofer Music. Als Woofer Music foto's, video’s en/of audio-opnames wil maken voor publicitaire doeleinden, zal dit alleen gebeuren na nadrukkelijke toestemming van de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s).

 • Aansprakelijkheid
  Woofer Music aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, diefstal, verlies of persoonlijke blessures opgelopen voor, tijdens of na de pianolessen.

  Disclaimer: Ondanks het feit dat bij de totstandkoming van deze Algemene Voorwaarden zorgvuldigheid is betracht, kunnen er geen rechten aan worden ontleend in geval van onvolkomenheden.

  (Waar pianoles(sen) staat, wordt ook keyboardles(sen) bedoeld.)